Wat kost een gebitsprothese?

 

Tandprothetische Praktijk
Van der Linden & Kloppers
is lid van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Tandprothetische Praktijk Van der Linden & Kloppers heeft overeenkomsten met veel zorgverzekeraars. Daarin zijn afspraken gemaakt over de kwaliteit van uw prothese en over de prijzen hiervoor. In het kort gelden de volgende tarieven:

 

  • Reparaties en opvullen (rebasen) van volledige protheses worden bij de meeste verzekeringen voor 90% vergoed.
  • Protheses op implantaten hebben een vaste eigen bijdrage. Vraag hierna voor de eerste afspraak bij uw tandprotheticus of bij uw zorgverzekering.
  • Partiële of deelprotheses komen vaak voor een groot deel voor eigen rekening, tenzij u een aanvullende tandheelkundige verzekering heeft. Neemt u in dat geval contact op met uw zorgverzekeraar voor de hoogte van de vergoeding.
  • Volledige protheses worden grotendeels vergoed vanuit de basisverzekering. De eigen bijdrage voor de volledige prothese is altijd 25% van het totaal bedrag.

 

Let u op het verplicht eigen risico bij gebruik van de basisverzekering. Klik in onderstaand overzicht op de naam van uw zorgverzekeraar, u wordt dan doorgelinkt naar de website van de zorgverzekeraar. Daarop krijgt u meer informatie over uw eigen risico, vergoedingen en polisvoorwaarden.

 

Achmea groep

Aevitae

Agis

Anderzorg

Avero

Azivo

CZ groep

Delta Lloyd

IAK

IZA 

Interpolis 

Menzis

Ohra

Unive

VGZ groep

Zilveren Kruis

 

 

 

 

Tandprothetische Praktijk
Van der Linden & Kloppers
is lid van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici