Wat kost een gebitsprothese?

 

Tandprothetische Praktijk
Van der Linden & Kloppers
is lid van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Tandprothetische Praktijk Van der Linden & Kloppers heeft overeenkomsten met vrijwel alle zorgverzekeraars. Daarin is afgesproken dat u de beste kwaliteit voor de laagste prijs geleverd krijgt. Zo is er bijvoorbeeld kostenloze service en nazorg gedurende minimaal een jaar. In het kort gelden de volgende tarieven:

 

  • Reparaties en het opvullen (rebasen) van volledige protheses worden volledig vergoed.
  • Protheses op implantaten hebben een vaste eigen bijdrage van €125 per kaak.
  • Partiële of deelprotheses komen geheel voor eigen rekening, tenzij u een aanvullende tandheelkundige verzekering heeft. Neemt u in dat geval contact op met uw zorgverzekeraar voor de hoogte van de vergoeding.
  • Volledige protheses worden grotendeels vergoed vanuit de basisverzekering. De eigen bijdrage voor de volledige prothese is altijd 25% van het totaal bedrag. Dit ligt voor een boven- en ondergebit rond de € 300,-. En voor alleen een onder- of bovengebit rond de € 150,-. Voor de exacte eigen bijdrage kunt u contact opnemen met ons.

 

Let u op het verplicht eigen risico bij gebruik van de basisverzekering. Klik in onderstaand overzicht op de naam van uw zorgverzekeraar, u wordt dan doorgelinkt naar de website van de zorgverzekeraar. Daarop krijgt u meer informatie over uw eigen risico, vergoedingen en polisvoorwaarden.

 

Achmea groep

Aevitae

Agis

Anderzorg

Avero

Azivo

CZ groep

Delta Lloyd

IAK

IZA 

Interpolis 

Menzis

Ohra

Unive

VGZ groep

Zilveren Kruis

 

 

 

 

Tandprothetische Praktijk
Van der Linden & Kloppers
is lid van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici